Przejdź do treści
Obsługa projektów, szkolenia
Profesjonalizm, elastyczność i dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta.
O nas

Nasza firma

Centrum Projektów Edukacyjnych świadczy profesjonalne i kompleksowe usługi w zakresie obsługi administracyjnej projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych - w szczególności opracowywanie:

- wniosków o przyznanie dofinansowania,
- dokumentów do rozliczenia dofinansowania,
- dokumentów do prawidłowej realizacji projektu,

oraz prowadzenie szkoleń w zakresie realizacji projektów i kompetencji miękkich.

Dowiedz się więcej
ActiveClinic

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Obsługa administracyjna projektów

Centrum Projektów Edukacyjnych świadczy kompleksowe, profesjonalne i zindywidualizowane usługi administracyjne, w szczególności: 

 • sporządzanie wniosków aplikacyjnych o środki na realizację projektów w ramach różnych dostępnych programów (funduszy, dotacji, grantów),
 • prowadzenie dokumentacji merytorycznej projektu przez cały okres jego trwania (usługa kompleksowa),
 • sporządzanie wybranej przez klienta dokumentacji w zakresie realizowanego projektu, np.: 
  • regulamin realizacji projektu, 
  • wzór formularza rekrutacyjnego, 
  • wniosek o płatność, 
  • sprawozdanie z monitoringu, 
  • raport z ewaluacji.

Usługi mają przede wszystkim charakter zdalny (praca z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych). Oferujemy również możliwość dojazdu do klienta.

„Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i dostosujemy zakres prac do Państwa indywidualnych potrzeb.”
 

„Dostosujemy zakres prac do Państwa potrzeb.”

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia

Napisz do nas

Wszystkie pola są wymagane